torsdag 15 september 2011

41 frågor. 1 personlighet.

Gjorde ett personlighetstest nyss som jag hittat på UnderbaraClaras blogg.
Så här löd resultatet:

Jessica Wetterstrands personlighetstyp:
Tystlåtna, idealistiska tänkare. Vill tjäna mänskligheten. Strävar efter att leva upp till sina värderingar, som tenderar att vara omfattande och väl genomtänkta. Extremt lojala. Flexibla och avslappnade så länge de inte upplever att någon av deras grundläggande värderingar hotas. Oftast begåvade skribenter. Kvicktänkta, med förmåga att se nya möjligheter. Vill förstå och hjälpa andra.
Karriärer som skulle kunna passa Jessica Wetterstrand:
Skribenter, artister, personalvetare, socialarbetare, svensklärare, bildlärare, förskole- och dagispersonal, präster, psykologer, forskare, fritidspolitiker, redaktörer, studievägledare, journalister, religionslärare.
Det jag skrivit med fetstil är sådant som jag skulle vilja eller skulle kunna tänka mig att jobba med.
Testet stämde riktigt bra. Du kan göra det här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar